• همه
  • دسته‌بندی نشده

دسته‌بندی نشده

ثبت نام و دریافت کد اقتصادی

فعالیت های اقتصادی در جوامع به راه های مختلف انجام می شود. حمایت از افراد مشغول فعالیت اقتصادی و همچنین نظارت بر فعالیت های اقتصادی (تجاری) مستلزم شناسایی افراد در این زمینه می باشد. از مزایای اخذ کد اقتصادی می توان به دریافت جواز فعالیت های تجاری و پرداخت هزینه های دولت در فرم مالیات و جلوگیری از رقابت های ناسالم اشاره کرد. علاوه بر مراحل ثبت شرکت ها و دریافت کارت های تجارت، لازم است یک کد اقتصادی را دریافت کرد که یک کد دوازده رقمی می باشد که برای افراد حقیقی و حقوقی مناسب است که قصد تولید …

ثبت نام و دریافت کد اقتصادی ادامه مطلب »

برسی تمام امور حسابداری شرکت ماکان

استاندارد حسابداری پیمان های بلندمدت

هدف‌ اين‌ استاندارد تجويز نحوه‌ حسابداري‌ درآمدها و هزينه‌هاي‌ مرتبط‌ با پيمانهاي‌ بلندمدت‌ در صورتهاي‌ مالي‌ پيمانكار است‌. به دليل‌ ماهيت‌ فعاليت‌ موضوع‌ پيمانهاي‌ بلندمدت‌، تاريخ‌ شروع‌ پيمان‌ و تاريخ‌ تكميل‌ آن‌ معمولاً در دوره‌هاي‌ مالي‌ متفاوتي‌ قرار مي‌گيرد. بنابراين‌، مسئله‌ اصلي‌ در حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت‌، تخصيص‌ درآمدها و هزينه‌هاي‌ پيمان‌ به‌ دوره‌هايي‌ است‌ كه‌ در آن‌ دوره‌ها عمليات‌ موضوع‌ پيمان‌ اجرا مي‌شود. اين‌ استاندارد معيارهاي‌ شناخت‌ مندرج‌ در مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌ را جهت‌ تعيين‌ زمان‌ شناخت‌ درآمد و هزينه‌هاي‌ پيمان‌ به عنوان‌ اقلام‌ صورت‌ سود و زيان‌ بكار مي‌گيرد. اين‌ استاندارد همچنين‌، رهنمودهايي‌ را براي‌ اعمال‌ اين‌ معيارها ارائه‌ مي‌كند. دامنه‌ …

استاندارد حسابداری پیمان های بلندمدت ادامه مطلب »

بررسی تمامی صورت های مالی و آنالیز آن ها با تمام دقت و حساسیت توسط شرکت ماکان