مراحل صدور گواهینامه ارزش افزوده طبق بخشنامه جدید

امور مالی و مالیاتی در شرکت ماکان

پيرو دستورالعمل شماره 539-93-200 مورخ 18-12-1393 موضوع چگونگي صدور گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده نظر باينکه برابر اطلاعات واصله ، فرآيند بررسي درخواست و صدور گواهينامه هاي ياد شده مشکلاتي را براي برخي از مؤديان ايجاد نموده است

لذا به منظور تکريم مؤديان و تسهيل در صدور گواهينامه ثبت نام مقرر مي گردد:

  1. در صورت رعايت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره توسط مؤدي، ادارات امور مالياتي مکلفند پس از درخواست و تکميل مدارک توسط مؤدي ، با رعايت اعتبار گواهينامه قبلي حداکثر ظرف مدت يک هفته نسبت به صدور گواهينامه ثبت نام اقدام نمايند.
  2. چنانچه مؤدي ظرف مدت يکماه از تاريخ درخواست در سامانه ، نسبت به تکميل مدارک و مراجعه به اداره امورمالياتي مربوطه ( درصورت اعلام مسئول پرونده ) اقدام ننمايند ، مأموران مالياتي ذي ربط موظفند با ذکر دلايل کافي نسبت به رد درخواست اقدام نمايند.
  3. در موارديکه براي پرونده مؤدي داراي بدهي قطعي شده دستور توقف عمليات اجرائي توسط مراجع ذيصلاح از جمله ديوان عدالت اداري صادر شده و تا زمانيکه دستورمذکور لغو نگرديده ، ادارات امور مالياتي مجاز خواهند بودنسبت به صدور گواهينامه ثبت نام سه ماهه اقدام نمايند.
  4. در موارد خاص که با دلايل توجيهي قابل قبول امکان ثبت نام در طرح جامع مالياتي و يا پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي وجود ندارد و مؤديان از نظر ثبت نام و يا دريافت ماليات و عوارض از کارفرمايان يا خريداران با مشکل مواجه مي باشند ، مديران کل امورمالياتي مجاز خواهند بود با در نظر گرفتن وضعيت مؤدي و با اخذ تضمين لازم از جمله چک( از حساب هاي بانکي معتبر و فعال مؤديان ) و در صورت عدم امکان دريافت چک ، اخذ تعهد پرداخت ، امکان صدور گواهينامه ثبت نام حداکثرسه ماهه را براي اين دسته از مؤديان فراهم نمايند.

بديهي است مسئوليت بررسي و کنترل کليه موارد فوق بر عهده مأموران مالياتي ذي ربط و مديران کل امورمالياتي حسب مورد خواهد بود.

درباره نویسنده

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا