حسابداری بیمه چیست؟

حسابداری بیمه چیست؟

با توجه به اینکه شعبه های بیمه های خصوصی در کشور بسیار گسترش یافته اند، پیچیدگی مسئله بیمه برای کارفرمایان و نمایندگان آن ها نیز بیش تر شده است. بنابراین کارفرمایان در هر کسب و کاری بدانند که حسابداری بیمه چیست و همچنین به قوانین بیمه در حسابداری نیز تا حدودی آگاه باشند. این مقاله به شما کمک خواهد کرد که با تعریف بیمه در حسابداری آشنا باشید و نکاتی درباره حسابداری بیمه که به کارتان خواهد آمد را بیاموزید و پاسخ سوال حسابداری بیمه چیست؟ خواهیم داد پس با موسسه حسابداری ماکان همراه باشید.

حق بیمه چیست؟

حق بیمه در واقع نام قراردادی است که میان شرکت حسابداری بیمه و بیمه گذار انجام می شود و در مقابل آن شرکت های بیمه وظیفه خواهند داشت در برابر حق بیمه ای که بیمه شونده پرداخت می کند مزایایی را به وی ارائه دهند.بیمه کننده در مقابل حق بیمه، ریسک ها را مدیریت می کند.نحوه ثبت بیمه در حسابداری کار چندان پیچیده ای نیست اما لازم است که دقیق صورت گیرد.در ادامه این مقاله بیش تر با مفاهیم کاربردی و اصول و مفاهیم حسابداری شرکت های بیمه آشنا خواهیم شد.

حسابداری بیمه چیست؟

حسابداری بیمه چیست؟

حسابداری بیمه در واقع علمی است که در آن افراد به حساب و حق بیمه شدگان تامین اجتماعی رسیدگی می کنند و دارای اهمیت بسیار بالایی نیز هست.به طور کلی حسابداری بیمه، شکاف آن چنانی با علم حسابداری ندارد و اکثر حسابداران می توانند از پس حسابداری بیمه بربیایند به شرطی که بر نرم افزار حسابداری بیمه تسلط کافی را پیدا کنند.تسلط بر نرم افزار های حسابداری تنها از طریق آموزش اصولی و استاندارد امکان پذیر است.

تاریخچه حسابداری بیمه

پیش از دهه ۱۹۳۰ خود شرکت ها کار های مربوط به بیمه خود را انجام می دادند و پیچیدگی خاصی در بیمه وجود نداشت.نقش بیمه در حسابداری چندان پررنگ نبود و اصول و مفاهیم حسابداری شرکت های بیمه آن چنان پیشرفته نشده بود.اما پس از آن، با توجه به گستردگی کسب و کار ها کم کم ارائه دقیق صورت های مالی لازم شد تا سرمایه گذاران بدانند کجا باید سرمایه گذاری کنند و به این ترتیب ثبت اسناد حسابداری بیمه نیز اهمیت پیدا کرد.

حسابداری بیمه تامین اجتماعی

حسابداری بیمه تامین اجتماعی در واقع اشاره به رسیدگی کردن به حساب و کتاب بیمه شدگان تامین اجتماعی دارد.این افراد مبلغی را به عنوان حق بیمه پرداخت میکنند تا بتوانند از مزیت های از پیش معین شده در قانون در بیمه تامین اجتماعی استفاده نمایند.ازمیان این مزایای می توان به بیمه های درمانی حوادث بیماری ها و دریافت غرامت و دستمزد ایام بیماری، دریافت هزینه های آرتروز ها و پروتز ها و عینک طبی و سمعک و ویلچر، بارداری و غرامت دستمزد ایام بارداری و کمک هزینه ازدواج اشاره کرد.

حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی چیست

حسابرسی بیمه تامین اجتماعی در واقع همان رسیدگی به سند ها و مدارک کارفرمایان در دفاتر قانونی شرکت ها است که دارای پرونده در سازمان تامین اجتماعی باشند. این کارفرمایان دارای کد کارگاه هستند که توسط موسسه حسابرسی بیمه تامین اجتماعی صادر گردیده است.در حسابرسی بیمه تامین اجتماعی سند های مالی کارگاه ها که با حساب های هزینه ای تطابق دارند بررسی می شود تا این اطمینان حاصل گردد که کارفرما حق بیمه را پرداخت می کند.

ماده 28 و 38 قانون تأمین اجتماعی و نقش آن در حسابرسی بیمه

دو ماده ۲۸ و ۳۸ قانون تامین اجتماعی پایه اصلی کار حسابرسی بیمه را مشخص میکنند. ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی منابع درامد سازمان را مشخص می کند.حق بیمه به اندازه ۳۰ ردصد از حقوق است که ۷ درصد آن به عهده بیمه شده و ۲۰ درصد آن به عهده کارفرما تامین می شود.۳ درصد دیگر نیز توسط دولت تامین خواهد شد.در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی تمام کارفرمایانی که تحت عضویت سازمان تامین اجتماعی هستند موظف می شوند کارکنان خود را بیمه کرده و همچنین نیرو های پروژه های مناقصه ای و قراردادی را نیز بیمه کنند.با حسابرسی بیمه شما می تواند از رعایت حقوق بیمه ای کارکنان کارگاه ها توسط کارفرمایان مطمئن شوید و همچنین می توانید از اجرای قوانین تامین اجتماعی نیز اطمینان حاصل کنید.

ویژگی حسابداری بیمه چیست؟

به طور کلی حسابداران باید دارای ویژگی های خاصی باشند که بتواند آن ها را در شغل خود یاری کند.از میان این ویژگی ها می توان به تخصص بالا و مطالعه زیاد اشاره کرد.حسابداران همواره باید درحال یادگیری مسائل روز و جدید حسابداری در دنیا باشند.تمرکز روی گرایش بیمه از دیگر ویژگی هایی است که حسابداران بیمه موفق باید داشته باشند.به طور کلی تمرکز روی هر یک از گرایش های حسابداری موجب می شود شما بتوانید در آن عرصه به موفقیت های زیادی برسید اما زمانی که تمرکز خود را معطوف گرایش های متعدد می کنید کیفیت کار شما پایین خواهد آمد.

وظایف حسابدار بیمه

درادامه مهم ترین وظایف حسابدار بیمه برای شما شرح داده شده است:تشخیص و ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻫﺰینه‌ها و درآﻣﺪﻫﺎ از وظایف حسابدار بیمه،صدور بیمه‌ نامه از وظایف حسابدار بیمه،دستور پرداخت هزینه خسارت از وظایف حسابدار بیمه.

نحوه ثبت بیمه در حسابداری

ثبت بیمه در حسابداری امری تخصصی است که بهتر است توسط حسابداران صورت گیرد. ما در اینجا مراحل ثبت بیمه در حسابداری را برای شما شرح خواهیم داد:ثبت سند حسابداری خرید بیمه:میزان پیش پرداخت، ارزش افزوده خرید، نام بستانکاران و شرکت ها باید به صورت کامل در این مرحله مشخص گردد. ثبت سند پرداخت مبلغ بیمه:در این مرحله هزینه های اداری نیز به طور کامل مشخص می شوند.ثبت سند بیمه منقضی شده در پایان سال مالی

حسابداری بیمه ایران

حسابداری بیمه ایران از انواع بیمه است که قوانین آن مانند سایر شرکت های بیمه ای داخل ایران مطابق با قوانین کامل سازمان تامین اجتماعی می باشد.در حال حاضر حسابداری بیمه ایران حق بیمه دولت را که سه درصد دستمزد ناخالص است در حقوق و مزایای کل کشور در نظر می گیرد و به حساب تامین اجتماعی واریز می کند.

حسابداری بیمه پیمانکاری

حسابداری بیمه پیمان کاری نیز درست مانند بیمه ایران و بیمه تامین اجتماعی محاسبه خواهد شد.طلب حق بیمه سازمان تامین اجتماعی از موسسه ها جزو مطالبه های ممتاز محسوب می شود.این موضوع به آن معنی است که سازمان تامین اجتماعی برای طلب حق بیمه در اولویت بالا تری نسبت به بقیه طلبکاران و موسسه ها قرار دارد.در صورت وجود چند سازمان مطالبه گر سازمان تامین اجتماعی اولین سازمانی است که حق بیمه آن باید پرداخت شود و بعد نوبت به سایر موسسه ها و یا افراد می رسد.

حسابداری بیمه بیکاری چیست

مطابق با ماده ۳ قانون بیمه بیکاری،این بیمه جزو حمایت های سازمان تامیناجتماعی محسوب می شود که بیمه شدگان مطابق با قانون و مقررات بیکار محسوب شده و حق بیمه دریافت می کنند.این مقرری مخصوص به کسانی است که بدون اراده و تمایل خود بیکار شده اند و همچنین آماده به کار هستند. در واقع می توان گفت که بیمه بیکاری موقت محسوب می شود و شرایط امکان دارد تغییر کند.افرادی که به خاطر بروز برخی از حوادث غیر مترقبه مانند سیل و زلزله و … بی کار می شوند نیز می توانند مشمول بیمه بیکاری قرار گیرند و به طور موقت از مزیت های آن استفاده نمایند.

حسابداری بیمه های کوثر

شرکت های مختلف حسابداری مانند بیمه های کوثر نیز از تمامی قوانین تامین اجتماعی تبعیت می کنند و پرداخت ها و دریافت های حق بیمه خود را کاملا مطابق قوانین بیمه انجام می دهند.این شرکت در حال حاضر با پشتوانه بسیار قوی خود یعنی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران خدمات بیمه خود را به مردم کشور ایران ارائه می دهد.

تفاوت های شرکت های بیمه ای

شرکت های بیمه معمولا شباهت های بسیار زیادی به یک دیگر دارند که علت آن نیز هدف مشترک بین آن ها است اما قطعا این شرکت ها دارای تفاوت هایی هستند که آن ها را از یک دیگر متمایز می کند و باعث می شود در برخی از موارد برخی از شرکت ها نسبت به دیگر شرکت ها اندکی برتری داشته باشند. تفاوت شرکتهای بیمه در اساسی ترین فعالیت های آن ها یعنی شناسایی خسارت ها و میزان خسارت وارده به فرد یا اموال بیمه شونده و همچنین میزان رسیدگی به آن ها و درامدی است که شرکت های بیمه از فروش تعهدات و تامین این تعهدات دارند.در حقیقت شرکت های بیمه درامد خود را بر پایه عمل کردن به تعهدات و تحقق آن ها به دست خواهند آورد.به همین علت است که در حسابداری بیمه درامد های هر شرکت با دیگری متفاوت است و به تخصص و ماهیت کاری شرکت بیمه بستگی دارد.

نرم افزار حسابداری بیمه

حسابداری بیمه چیست؟

نرم افزار حسابداری بیمه نرم افزاری است که تقریبا می توان گفت هر حسابداری باید نحوه کار کردن با آن را بلد باشد.گرچه استفاده از کتاب حسابداری بیمه می تواند تا حدی به یادگیری این نرم افزار کمک کند اما یادگیری کامل این نرم افزارنیازمند تلاش و کوشش فراوان و همچنین استفاده از نرم افزار به صورت عملی است.بهتر است نرم افزار حسابداری بیمه را به کمک ویدیو های آموزشی و دوره های یادگیری نرم افزار بیمه بیاموزید تا استفاده کردن از آن برای شما ساده تر گردد.شما میتوانید در مقاله بهترین نرم افزار حسابداری لیستی از پرکاربردترین و درآمدزا ترین نرم افزار های حسابداری را مشاهده کنید و متناسب با توانایی و بازار کار منطقه خود بهترین نرم افزار را برای یادگیری انتخاب کنید.همچنین شما میتوانید با شرکت در دوره های آموزشی آموزشگاه حسابداری آریا تهران با دریافت مدرک بین المللی فنی و حرفه ای خیلی راحت وارد بازار کار شوید و کسب درآمد کنید.

آموزش بیمه در حسابداری

همان طور که پیش تر گفته شد یکی از مهم ترین مسائلی که تمام تجارت ها و کسب و کار ها روی آن تمرکز دارند مسئله بیمه است.با گسترده شدن بیمه و نقش آن در واحد های تجاری، نیاز به وجود افرادی که با تمام قوانین آن به خوبی آشنا هستند بیش از پیش واجب شده است و لازم است در هر کسب و کار افرادی باشند که کار کردن با نرم افزار بیمه در حسابداری را بلد باشند.اموزشگاه اریا تهران با ارائه بهترین اموزش های بیمه در حسابداری می تواند شما را به خوبی برای حضور در بازار کار اماده کند تا از بابت آگاهی داشتن از قوانین بیمه و همچنین کار کردن با نرم افزار بیمه مشکلی نداشته باشید.

درباره نویسنده

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *