اینجانب پدرام خوشدل متولد 1372 مدیرعامل و موسس شرکت حسابداری ماکان مشاور ارشد مالیاتی

مدرک تحصیلی:

شرکت حسابداری ماکان یکی از حرفه ای ترین شرکت ها در زمینه مالیات است

امور تحقیقاتی

توانایی ها

تجربیات کاری:

مدیریت مالی شرکتهای مختلف که برخی از آنها به شرح ذیل می باشد:
اسکرول به بالا