درحال بارگذاری...

خدمات مالیاتی

کلیه شرکتها و اشخاص حقیقی که در امور تجاری  و غیر تجاری فعالیت دارند مکلف به انجام تکالیف قانونی و مالیاتی هستند.پس باید خدمات مالیاتی ( خدمات مالی و مالیاتی ) مربوط به شرکت یا موسسه خود را انجام دهند.

این تکالیف قانونی مربوط به موسسات یا شرکتهایی که معافیت مالیاتی دارند هم شامل میشود. این نکته به این معنا هست که اگر شرکت یا موسسه ای دارای معافیت مالیاتی هم می باشد می باست تکالیف قانونی خود را انجام دهند.
مالیات انواع مختلفی دارد که مالیات بر درآمد ، مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات بر اجاره و مالیات بر حقوق بیشترین پرداختی را در شرکتها و اشخاص حقیقی دارد.

به همین منظور شرکت حسابداری ماکان خدمات مالیاتی ( خدمات مالی و مالیاتی ) خود را در بخش های زیر طبقه بندی کرده است که بخشی از تکالیف مالیاتی هر مالیات شرح داده شده است:

مالیات بر درآمد

 1. تشکیل پرونده مالیات بر درآمد
 2. گرفتن کد اقتصادی جدید
 3. تهیه (پلمپ) دفاتر قانونی
 4. تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی
 5. تهیه اظهارنامه مالیات بر درآمد
 6. تحریر دفاتر قانونی
 7. جمع کردن اسناد حسابداری
 8. تهیه گزارشات مربوط به مالیات
 9. دفاعیه مالیاتی

مالیات بر ارزش افزوده

 1. تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده
 2. تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده
 3. گرفتن گواهینامه ارزش افزوده
 4. شرکت در جلسه رسیدگی ارزش افزوده
 5. تنظیم لوایح مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر اجاره

 1. تشکیل پرونده مستغلات
 2. اظهارنامه مالیات بر املاک
 3. دفاعیه مالیات بر املاک
 4. تنظیم لوایح کاهش مالیات بر اجاره

مالیات بر حقوق

 1. تهیه لیست حقوق
 2. تنظیم لیست مالیات بر حقوق
 3. تهیه فیش مالیات بر حقوق

شرکت حسابداری ماکان قرارداد خدمات مالیاتی خود را به بخش های پروژه ای ، ماهیانه و پشتیبانی تقسیم کرده است که هر کدام از قراردادها را به اختصار توضیح می دهیم.

قرارداد پروژه ای

در این نوع قرارداد اسناد و مدارک برای موسسه حسابداری ارسال می شود تا تکالیف مالیاتی را انجام دهند. این نوع قرارداد برای شرکتهایی که حجم فعالیت قانونی کمی دارند یا تازه تاسیس می باشند مورد استفاده است.

قرارداد ماهیانه

این نوع قرارداد خدمات مالیاتی برای شرکتهایی که حجم فعالیت مالی زیادی دارند مورد استفاده می باشد چون باید کنترل و رسیدگی های حین کار صورت پذیرد تا بتوان گزارشات مالیاتی مورد نیاز تهیه شود و در موعد مقرر تکالیف مالیاتی صورت پذیرد.

قرارداد پشتیبانی

این خدمات مالیاتی برای شرکتهایی استفاده می شود که امور اداری و مالیاتی زیادی دارند و به مشاوره مالیاتی حین کار نیاز دارند اما هزینه خدمات مالی و مالیاتی زیادی بنا به شرایطی نمی توانند پرداخت نمایند اما با این نوع قرارداد می توانند کلیه امور مالیاتی خود را با کمترین هزینه انجام دهند. همچنین در این قرارداد خدمات مشاوره مالیاتی رایگان ارائه می شود.

همین امر باعث گردیده است که شرکت حسابداری خدمات مالیاتی خود را با تعهد و مطابق قوانین مالیات های مستقیم و استاندارد حسابداری به شرکت ها و موسسات ارائه میدهد. این باعث می شود که در هیئت های حل اختلاف مالیاتی از پرونده مالیاتی دفاع شود و جرائم مالیاتی حداقل شود و مناسب ترین مبلغ مالیات را پرداخت نمایند.

“شرکت حسابداری مختر است با تکیه بر تجربه و دانش فنی و کادری جوان و خلاق خدمات حسابداری و مدیریت مالی به کارفرمایان و مستریان بر پایه صداقت و تعهد کاری ارائه میدهد. این مهم محقق نمیگردد مگر با تعامل و اعتماد مقابل میان همکاران و مشتریان که سرلوحه خدمات این موسسه حسابداری می باشد.”