خدمات ثبتی و حقوقی

شرکت حسابداری ماکان ، کلیه خدمات ثبتی اعم از تاسیس شرکت تا انجام تغییرات ثبتی ارائه میدهد.

کارشناسان ما از ابتدای امور در کنار شما هستند و تمامی مشاوره های لازم جهت تاسیس شرکت ، اگهی های تغییرات ، تمدید هیئت مدیره و … بصورت رایگان ارائه میدهد.

تاسیس شرکت

شرکت ها به دو دسته شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری ثبت میشوند که البته شرکتهای تجاری در انواع مختلف برای مقاصد و اهداف معین در اداره ثبت شرکت ها تاسیس و ثبت میگردد. انواع شرکت های تجاری به شرح زیر تقسیم میشود:

 1. شرکت های سهامی ( سهامی خاص و سهامی عام )
 2. شرکت با مسئولیت محدود
 3. شرکت تضامنی
 4. شرکت مختلط غیر سهامی
 5. شرکت مختلط سهامی
 6. شرکت نسبی
 7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

البته هر کدام از این شرکت ها شرایط و قوانین خاص خود را دارند و برای ثبت هر یک ضوابط مشخصی وجود دارد یا برای اهداف خاصی ثبت میشود.

پس قبل از ثبت شرکت با کارشناسان شرکت حسابداری ماکان تماس بگیرید و با توجه به شرایط و محدودیت های خود ، شرکت مدنظر را ثبت نمایید.

آگهی تغییرات

هر گونه تغییر در اساسنامه شرکت باید به اداره ثبت شرکت ها اعلام گردد و اگهی های قانونی و روزنامه رسمی و کثیرالانتشار مربوطه انجام و صادر گردد تا به اطلاع اعضای هیئت مدیره و دیگر استفاده کنندگان برسد. این تغییرات میتواند از تغییر آدرس یا تغییر در سرمایه شرکت یا تغییرات در اعضای هیئت مدیره باشد.

پس هر گونه تغییر در اساسنامه و چارچوب شرکت به اداره ثبت شرکت ها اعلام گردد.

برخی از آگهی های تغییرات به شرح ذیل می باشد:

 1. تغییر آدرس شرکت ( دفتر کار ، کارخانه و کارگاه )
 2. تمدید هیئت مدیره
 3. انتخاب بازرس قانونی شرکت
 4. تغییرات در سرمایه شرکت
 5. خروج و ورود اعضاء
 6. تغییرات در متن اساسنامه

قبل از هرگونه تغییر در اساسنامه با کارشناسان شرکت حسابداری ماکان تماس بگیرید تا از شرایط تغییراتتون آشنا بشوید چون برخی از تغییرات الزامات و ممانعات قانونی دارد و شما نمیتوانید خارج از شرایط قانونی تغییرات لازم را انجام دهید.

موسسات غیر تجاری

موسسات برای اهداف غیر تجاری و غیر انتفاعی ثبت می شوند که هدف از ثبت شرکت کسب سود و منفعت مالی نیست.

موسسات آموزشی که موضوع و هدف از ثبت آن ارئه خدمات آموزشی می باشد که البته برای ثبت آن مجوز های لازم نیاز است را تحت عنوان موسسات غیر تجاری و غیر انتفاعی ثبت می کنند.

موسسات خیره و انجمن های مرتبط را که هدف تجارت و کسب درآمد نیست ، تحت عنوان موسسات غیر تجاری و غیر انتفاعی ثبت میشود.

پس از قبل از اقدام به ثبت موسسات غیر تجاری با کارشناسان موسسه حسابداری ماکان تماس بگیرید و اطلاعات لازم جهت این نوع موسسات بصورت رایگان دریافت کنید.

موسسه حسابداری ماکان کلیه مشاوره های ثبتی و حقوقی خود را بصورت رایگان ارائه میدهد و در ثبت شرکت و آگهی های قانونی در کنار شما هست تا به نتیجه لازم دست یابید.