شرکت حسابداری ، موسسه حسابداری ماکان خدمات حسابداری و خدمات مالیاتی و سایر خدمات خود را بر اساس استاندارد های حسابداری و قوانین روز مالیاتی و با هزینه مناسب و کیفیت قابل و به همراه مشاوره مالیاتی رایگان در اختیار شرکت ها و موسسه ها با فعالیت ها مختلف نظیر بازرگانی ، خدماتی ، پیمانکاری و تولید قرار می دهند.
تا بتواند سیستم حسابداری – مالی و مالیاتی شرکت ها را کنترل و بهبود ببخشد و بخش مهمی از چرخه اقتصادی شرکت را نظم ببخشد.
خدمات ما باعث می گردد که مشکلات مالی و اقتصادی را کاهش دهد و به اهداف از پیش تعیین شده دست یاید.
این امر میسر نمی گردد مگر اینکه خدمات حسابداری و مالیاتی به خوبی انجام شود.
به همین منظور موسسه حسابداری ماکان خدمات خود را بصورت زیر تفکیک کرده و ارائه می دهد.
شرکت های حسابداری

مشاوره مالیاتی:

شرکت‌ها و مؤسسات با هرنوع فعالیتی در کنار امور جاری خود به یک مشاوره مالیاتی در جهت ارائه راهکارهای مالیاتی و اصلاح فرآیند حسابداری در جهت بهبود شرایط پرداخت مالیات نیاز دارند. این مهم باعث می‌شود مالیات متعلقه را کاهش داده و از جرائم آن جلوگیری نمایند.

بیشتر بدانید…

موسسات حسابداری

خدمات بیمه پیمانکاری:

شرکت حسابداری ، شرکت حسابداری ماکان کلیه خدمات بیمه پیمانکاری و شرکتی شامل تشکیل پرونده بیمه، تهیه لیست بیمه، اخذ ردیف پیمان، گرفتن مفاصاحساب بیمه و شرکت در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر بیمه را به شرکت‌های پیمانکاری، تولیدی و بازرگانی ارائه می‌دهد.

بیشتر بدانید…

شرکت های حسابداری

خدمات مالیاتی:

موسسه حسابداری ، شرکت حسابداری ماکان خدمات مالیاتی خود را براساس قوانین جدید مالیاتی و بروزترین آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها جهت کاهش پرداخت مالیات ارائه می‌کند. همچنین پیگیری مستمر و مداوم جهت به نتیجه رسیدن امور مالیاتی را رمز موفقیت خود می‌داند.

بیشتر بدانید…

خدمات حسابداری

خدمات حسابداری:

شرکت حسابداری ، شرکت حسابداری ماکان یکی از معتبرترین شرکت‌های حسابداری در تهران می‌باشد، که خدمات حسابداری خود را برپایه فرآیند سازی و اصلاح سیستم‌های حسابداری شروع و تا ارائه انواع گزارشات حسابداری به انواع شرکت‌های بازرگانی پیمانکار، تولیدی ارائه می‌کند.

بیشتر بدانید…