نکته مهم دریافت دفاتر قانونی که باید بدانید!

نکته بسیار مهمی که شرکت های تازه تاسیس باید بدانند این است که از تاریخ ثبت شرکت، شما ۲ ماه فرصت دارید تا دفاتر قانونی شرکت را از داره ثبت شرکت ها دریافت کنید

ادامه مطلب