نحوه تحریر لایحه هیئت های مالیاتی چگونه است ؟

مالیات؛ یکی از منابع مهم تامین هزینه های خدمات  عمومی جامعه است.پرداخت مالیات به عنوان منبع تامین بخشی از درآمدهای دولت که باید صرف ایجاد رفاه اجتماعی مردم شود؛ از مهمترین قوانین شهروندی به شمار میرود. اما در موارد بسیاری سهل انگاری مودیان در ثبت و نگهداری دفاتر و اسناد مالی و البته اشتباه یا اقدام بی اساس ماموران مالیاتی منجر به وضع مالیات های سنگین و بروز اختلافات مالیاتی می شود.کسب بهترین نتیجه از پرونده ی مالیاتی؛ مستلزم دقت در ظرافت های قانونی بسیاری است.

تجربه و دانش مشاور مالیاتی و حتی نحوه تحریر لایحه هیئت های مالیاتی می توانند در سرنوشت پرونده ی مالیاتی بسیار تاثیرگذار باشد.برای تشریح اهمیت و نحوه تحریر لایحه هیئت های مالیاتی در حل اختلافات مالیاتی ابتدا لازم است به تبیین مفاهیمی چون لایحه مالیاتی، انواع هیئت های حل اختلاف مالیاتی و سایر موارد دخیل در حل و فصل پرونده های مالیاتی بپردازیم.

لایحه مالیاتی چیست؟

  لایحه به دفاعیات مکتوب طرفین دعوا اطلاق می شود.  بر همین اساس لایحه مالیاتی نیز دفاعیه مکتوبی است که از طرف مودی به مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی تقدیم می شود. نحوه تحریر لایحه هیئت های مالیاتی نقش موثری در تعیین سرنوشت اختلافات مالیاتی دارد علاوه بر کمک گرفتن از مشاور مالیاتی مجرب؛ کسب آگاهی درباره نحوه تحریر لایحه هیئت های مالیاتی ضروریست.

طبق قانون در صورت درخواست استعلام گزارش کامل رسیدگی  از سوی مودی؛ اداره امور مالیاتی موظف است  اطلاعات و گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص مالیات بوده است به مودی ارائه دهد.

با توجه به ظرایف فراوان در قوانین مالیاتی بهتر است ابتدا گزارش کامل مالیاتی توسط مشاور مالیاتی بررسی شده و پس از قیاس گزارش با قوانین مالیاتی، آرا دیوان عدالت اداری،رای شورای عالی مالیاتی و دستورالعمل های اداره مالیات و سایر قوانین موثر در تشخیص مالیات؛لایحه مالیاتی بر اساس مغایرت های قانونی موجود در نحوه رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات تنظیم شود.

انواع هیئت های حل اختلاف مالیاتی

در اعتراضات  به برگ تشخیص مالیات؛ اولین مرجع رسیدگی کننده اداره امور مالیاتی است. در این مرحله مودی باید تقاضانامه کتبی بررسی مجدد را به همراه تمام اسناد و شواهد لازم به اداره امور مالیاتی تسلیم نماید. رئیس اداره ی مذکور یا ممیزکل، مجددا تمامی اسناد و مدارک را بررسی نموده و نظر نهایی خود را  مبنی بر  تایید یا  لزوم تعدیل مالیات در ظهر برگ تشخیص مالیات درج  می نماید.در صورت ابلاغ قانونی برگ تشخیص مالیات و یا اعتراض مودی به نظر ممیز کل؛ رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی محول می شود.

نحوه تحریر لایحه هیئت های مالیاتی  در این مرحله  از رسیدگی مهم و تاثیرگذار است. پس از بررسی و  صدور رای از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی چنانچه اعتراضی نسبت به رای صادره  وجود داشته باشد معترض  بیست روز مهلت دارد کتباً از مرجع تجدید نظر درخواست رسیدگی مجدد بکند.

بررسی اعتراضات در این مرحله به عهده ی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می باشد. 

نحوه تحریر لایحه هیئت های مالیاتی

نحوه تحریر لایحه هیئت های مالیاتی در سرنوشت پرونده مالیاتی بسیار موثر است.

لایحه مالیاتی را چگونه بنویسیم؟

در تمام مراحل و مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی اعم از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر، شورای عالی مالیاتی  و دیوان عدالت اداری نحوه تحریر لایحه هیئت های مالیاتی  بسیار حائز اهمیت است.لایحه ی مالیاتی باید به گونه ای نوشته شود که علاوه بر شفافیت لازم مالی؛ در برگیرنده تمامی نکات قانونی موثر در حل و فصل مطلوب پرونده ی مالیاتی باشد.

نظر به اهمیت نحوه تحریر لایحه هیئت های مالیاتی، مشاور مالیاتی مجرب برا ی نوشتن لایحه ی مالیاتی بایستی گزارش و اطلاعاتی که مبنای صدور برگ تشخیص مالیات قرار گرفته را به دقت بررسی نموده و تمامی نکات  و استدلالات آن را با  قوانین مالیاتی، آرا دیوان عدالت اداری،رای شورای عالی مالیاتی و دستورالعملها و بخشنامه  های اداره مالیات و سایر قوانین موثر در تشخیص مالیات؛ تطبیق داده و لایحه مالیاتی  را براساس مغایرتهای قانونی موجود در نحوه رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات تنظیم نماید.

نمونه لایحه های مالیاتی

از آنجا که  نحوه تحریر لایحه هیئت های مالیاتی در روند رسیدگی و کسب نتیجه ی منصفانه در اعتراضات مالیاتی بسیار حائز اهمیت است؛ نمونه ای از لایحه های مالیاتی صرفا  جهت آگاهی بخشی بیشتر به شما عزیزان در خصوص نحوه تحریر لایحه هیئت های مالیاتی  در اینجا آمده است.

بسمه تعالی
هیات محترم حل اختلاف بدوی

با سلام

احتراما در اعتراض به برگ تشخیص مالیات اشخاص حقوقی و مالیات حقوق به شماره ……………………  و شماره …………………….. به مورخ …………………….. ابلاغ شده به تاریخ …………………….این شرکت –  ………………………… –  نسبت به رسیدگی مالیات عملکرد و مالیات حقوق صورت گرفته سال ۱۳۹۷ مراتب اعتراض خود را بطور مختصر ، در دو بند مجزا عرض نموده و دقت در تک تک موارد مطرح شده را از محضر آن هیات محترم استدعا دارد ؛

الف ) مالیات عملکرد

مطابق با قسمت هشتم گزارش رسیدگی در رابطه با رسیدگی به هزینه های مندرج در صورت سود و زیان، هزینه های ابرازی برگشت داده شده مورد اعتراض به علت فاقد مستند بودن یا غیر مرتبط بودن با فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد:

هزینه لوازم التحریر ۱۳۸٫۷۰۷٫۹۱۳ ریال فاقد مستندات و مغایر با مفاد ماده ۱۴۷ و ۱۴۸
هزینه جاری ۱۶٫۰۴۸٫۴۰۰ ریال غیر مرتبط و مغایر با مفاد ماده ۱۴۷ و ۱۴۸
هزینه نگهداری اثاثیه ۶۰٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال فاقد مستندات و مغایر با مفاد ۱۴۷ و ۱۴۸
هزینه پذیرایی و تشریفات ۶۴٫۰۴۱٫۴۵۰ غیر مرتبط و مغایر با مفاد ماده ۱۴۷ و ۱۴۸
جمع ۲۷۹٫۳۹۷٫۷۶۳ ریال

لازم به ذکر است کلیه هزینه ها به پیوست در زونکن و لیست مربوطه موجود می باشد که گروه محترم رسیدگی در گزارش رسیدگی مربوطه به علت فاقد مستند بودن ، اقدام به برگشت آن نموده اند که این امر موجب افزایش درآمد مشمول مالیات به میزان ۲۷۹٫۳۹۷٫۷۶۳ ریال شده است و پس از اصلاح و قبولی هزینه های فوق درآمد مشمول مالیات به ۳۱۵٫۸۰۳٫۶۷۴ریال تعدیل پیدا خواهد کرد.

ب) مالیات حقوق 

مطابق با قسمت هفتم گزراش رسیدگی (رسیدگی به هزینه حقوق) میزان حقوق و دستمزد مطابق جدول زیر اعلام گردیده است:

هزینه حقوق و دستمزد طبق اظهارنامه بخش سود و زیان ۱٫۲۳۳٫۸۱۲٫۲۷۸ریال
هزینه حقوق و دستمزد طبق اظهارنامه جدول بهای تمام شده ۵۱۲٫۹۳۲٫۹۸۰ریال
جمع حقوق و دستمزد ۱٫۷۴۶٫۷۴۵٫۲۵۸ریال
کسر می شود:
بیمه سهم کارفرما ۲۸۹٫۲۲۳٫۴۷۶ریال
حقوق طبق اظهارنامه پس از کسر موارد فوق ۱٫۴۵۷٫۵۲۱٫۷۸۲ریال
مبلغ حقوق طبق لیستهای ارسالی ۱٫۳۶۹٫۴۹۷٫۲۴۹ریال
مغایرت ۸۸٫۰۲۴٫۵۳۳ریال
مالیات ۸٫۸۰۲٫۴۵۳ریال
جریمه ۱۰% ماده ۱۹۹ ق.م.م ۸۸۰٫۲۴۵ریال
جریمه ۲٫۵% ماده ۱۹۹ ق.م.م ۴٫۴۰۱٫۲۲۷ریال
مجموع جرائم موضوع ماده ۱۹۷ و ۱۹۹ ق.م.م ۵٫۲۸۱٫۴۷۲ریال

طبق جدول حقوق و دستمزد شرکت (پیوست۱)مبلغ ۱٫۱۴۵۷٫۵۲۱٫۸۷۲ ریال هزینه حقوق و ۲۸۹٫۲۲۳٫۴۷۶ ریال هزینه بیمه سهم کارفرما که کاملا مطابق با لیستهای ارسالی و اظهارنامه عملکرد میباشد که هیچگونه مغایرتی بین لیستهای ارسالی و اظهارنامه وجود ندارد.

باتوجه به توضیحات گروه محترم رسیدگی سهوا مبلغ ۱٫۳۶۹٫۴۹۷٫۲۴۹ریال را مبلغ حقوق طبق لیستهای ارسالی در نظر گرفته که این امر موجب وجود مغایرت به مبلغ ۸۸٫۰۲۴٫۵۳۳ریال و محاسبه مبلغ ۸٫۸۰۲٫۴۵۳ریال به عنوان مالیات حقوق و جرائم متعلقه طبق جدول بالا شده است.

با عنایت به موارد فوق الاشاره که موید  و ناعادلانه بودن مالیات مورد مطالبه می باشد، از آن هیأت محترم  تقاضا دارد تا بمنظور تحقق عدالت مالیاتی ، نسبت به موارد ذیل دستور به انشاء و اصدار رای مقتضی فرماید %

۱-پذیرش هزینه های برگشت داده شده و در نتیجه تعدیل کلی درآمد مشمول مالیات عملکرد مورد رسیدگی.

۲-حذف مبلغ مغایرت حقوق و مالیات متعلقه و جرائم محاسبه شده.

نحوه تحریر لایحه هیئت های مالیاتی

عدم آگاهی مودیان از قوانین مالیاتی و سهل انگاری در تنظیم و نگهداری دفاتر و اسناد مالی منجر به وضع مالیات های سنگین می شود

نقش لایحه مالیاتی در کاهش مالیات

در موارد بسیاری عدم آگاهی مودیان از قوانین مالیاتی و سهل انگاری در تنظیم و نگهداری دفاتر و اسناد مالی منجر به وضع مالیات های سنگین و بروز اختلافات مالیاتی می شود.  در کنار تمام اقدامات و پیگیری های لازم دقت در نحوه تحریر لایحه هیئت های مالیاتی نیز اهمیت زیادی در کاهش مالیات دارد چرا که تمام مدارک و استدلالات قانونی در لایحه درج می شود و تحریر دقیقو اصولی آن بسیار می تواند ثمربخش باشد چنانکه در بسیاری موارد دقت در نحوه تحریر لایحه هیئت های مالیاتی  باعث بخشودگی جرایم مالیاتی و حتی کاهش مبلغ اصلی مالیات گردیده است.

 

شرکت و موسسه حسابداری ماکان !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *