منشور حقوقی مشتریان

بدون تردید با هر عقد قرارداد یک سری الزامات و تکالیف برای طرفین آن ایجاد می‌شود به گونه‌ای که هر دو طرف ملزم به رعایت اجرای آن می‌باشند. در مقابل اشخاص نیز با احترام گذاردن به روح قانون و اجرای صحیح آن از مزایا و حقوق خاصی برخوردار می‌گردند. در این میان مشتریان می‌توانند با انجام صحیح تکالیف خود از یک سری حقوق و امتیازات بهره‌مند گردند. در منشور حقوق مشتریان شرکت حسابداری ماکان آمده‌ است : «با اعتقاد به حفظ شان و کرامت والای انسانی و با تکیه بر ارزش‌های متعالی فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی ، در راستای توسعه پایدار ، شرکت حسابداری ماکان و کلیه کارکنان آن، خود را مسئول و موظف به احقاق حقوق قانونی مشتریان، می‌دانند. اصول چهار گانه زیر و اهم مشخصه‌های آنها از محورهای اساسی حقوق مشتریان تلقی گردیده و مخاطب آن مشتریان محترم هستند.

اصل یک منشور حقوقی مشتریان

• مشتری محترم حق برخورداری از رفتار صادقانه، منصفانه و قانونمند را دارد.
• ما با شما با ادب، احترام و متانت رفتار می‌کنیم.
• ما در انجام وظایف خود با دقت و سرعت و پرهیز از هرگونه قصور عمدی عمل می‌کنیم.
• صداقت در گفتار و عمل و انجام به موقع تعهدات را برخود مسلم می‌دانیم.
• ما با استناد به قوانین و مقررات جاری و معتبر، فعالیت و تصمیم‌گیری می‌کنیم.
• ما با شرایط خاص شما توجه نموده و در حیطه قانون و اختیارات مشکل‌گشایی خواهیم‌کرد.

اصل دو منشور حقوقی مشتریان :

• مشتری محترم حق کسب اطلاع و راهنمایی را دارد.
• ما به شیوه‌های گوناگون حقوق و تکالیف شما را اطلاع‌رسانی می‌کنیم.
• ما در حد امکان شما را راهنمایی نموده و اطلاعات قابل اطمینان در اختیارتان می‌گذاریم.
• ما روند انجام و رسیدگی به فعالیت های مالیتان را به شما اطلاع داده و سوالات حسابداری و سوالات مالیاتی شما را در اسرع وقت پاسخ می‌دهیم.

اصل سه منشور حقوقی مشتریان :

• مشتری محترم حق برخورداری از خدمات مالی و مالیاتی مطلوب را دارد.
• ما تمام دانش، مهارت و امکانات خود را برای جلب رضایت شما، به کار می‌گیریم.
• ما نمایندگی قانونی شما را می‌پذیریم.
• عملکرد ما شفاف بوده و نسبت به آن خود را مسئول و پاسخگو می‌دانیم.
• شما حق دارید برای اجرای تعهدات تعیین شده ما از طریق مسیرهای ارتباطی تعیین شده، با کمترین هزینه عمل نمایید.
• بهبود مستمر کیفیت خدمات‌رسانی ما، حق شماست.

اصل چهار منشور حقوقی مشتریان :

• پایبندی ما به اصل رازداری و حفظ حریم خصوصی، حق مشتری محترم است.
• ما رازدار اسناد، مدارک و اطلاعات شما هستیم.
• اطلاعات شما نزد ما محرمانه بوده و جز به حکم قانون، آن را در اختیار هیچ شخص دیگری قرار نمی‌دهیم.
• حریم خصوصی شما را در تمامی فرایندهای حسابداری و مالیاتی، محترم می‌شماریم.