ماهیت حسابها را یاد بگیریم!!!

حسابها در حسابداری به سه بخش تقسیم شده است. ماهیت حسابها به دائم ، موقت و انتظامی تقسیم میشوند.

البته هر کدام از این ماهیت حسابها دارای بخش های مختلفی هستند. به این صورت که حسابها را از جوانب مختلفی میتوان تقسیم بندی کرد.

حسابها از ماهیت ، عملکرد و کاربرد آن قابل تقسیم هستند. این امر باعث میشود که نحوه برخورد با آنها را در صورت های مالی بهتر درک کنیم.

حسابهای دائم

حسابهای دائم به حسابهایی گفته میشود که در پایان سال مالی بعد از بستن حساب به سال مالی بعد منتقل می شوند.

حسابهای دائم وضعیت هر حساب را در طی سال نشان می دهد و بصورت مستقیم به عملکرد یا سود و زیان دخیل نیستند.

در صورت های مالی ، ترانامه حسابهای دایم را بصورت کامل نشان می دهد و حساب های دائم به سه بخش دارایی ها ، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام تقسیم میشود.

که البته هر کدام از حسابها به بخش های کوچکتری تقسیم میشوند که وضعیت هر حساب را بصورت طبقه بندی شده نشان می دهد.

مثال: موجودی نقد و بانک به عنوان یک حساب دایم وضعیت نقدینگی یک شرکت را در هر سال مالی نشان میدهد. اگر طبق طبقه بندی ها نگاه کنیم این موضوع را برای ما شفاف میکند که چند درصد یا حجمی از دارایی جاری به موجودی نقد و بانک احتصاص داده شده است و اینکه چه حجمی از کل دارایی ها به موجودی نقد و بانک اختصاص داده شده است.

این طبقه بندی حسابها ترکیب هر حساب در سرفصل خودش را به ما نشان می دهد که این موضوع در تصمیم گیری ها کمکمان می کند.

حسابهای موقت

حسابهای موقت به حسابهایی گفته میشود که در پایان سال مالی بسته می شود و به سال مالی بعد منتقل نمیشود.

حسابهای موقت عملکرد هر حساب را در طی سال مالی بیان میکند و بصورت مستقیم سود و زیان شرکت را نشان میدهد. (کاربرد حسابداری)

در صورت های مالی ، صورت سود و زیان حسابهای موقت را بصورت کامل ارائه میدهد و  حساب های سود و زیانی به دو بخش درآمدی و هزینه ای میتوانیم تقسیم کنیم.

حسابهای درآمدی باعث افزایش سود یا کاهش زیان می شود و حسابهای هزینه ای باعث کاهش سود و افزایش زیان می شود.

حسابهای انتظامی

حسابهای انتظامی ماهیت سود و زیانی ندارد و تمام خصوصیات یک حساب دائم را ندارد و جنبه یادداشت دارد و در صورتهای مالی آورده نمیشود.

البته طبقه بندی هایی که در بالا توضیح داده شد طبق طبقه بندی صورت های مالی ارائه شده است و میتوان حسابها را با طبقه بندی های متفاوت نشان دهیم. که در حسابداری مدیریت این طبقه بندی ها بیشتر کاربرد دارد.

مثال : فروشها را میتوان با نوع کالایی که فروش رفته طبقه بندی کرد.

نوع طبقه بندی حسابها با توجه به نوع گزارش و نیاز تقسیم بندی کرد.

منبع : موسسه حسابداری ماکان

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده + دوازده =