ماهیت حسابها را یاد بگیریم!!!

حسابها در حسابداری به سه بخش تقسیم شده است. ماهیت حساب‌ها به دائم، موقت و انتظامی‌تقسیم می2شوند.

البته هر کدام از این ماهیت حساب‌ها دارای بخش‌های مختلفی هستند. به این صورت که حسابها را از جوانب مختلفی می‌توان تقسیم بندی کرد.

حسابها از ماهیت، عملکرد و کاربرد آن قابل تقسیم هستند. این امر باعث می‌شود که نحوه برخورد با آن‌‎ها را در صورت‌های مالی بهتر درک کنیم.

حسابهای دائم

حساب‌های دائم به حساب‌هایی گفته میشود که در پایان سال مالی بعد از بستن حساب به سال مالی بعد منتقل می‌شوند.

حساب‌های دائم وضعیت هر حساب را در طی سال نشان می‌دهد و بصورت مستقیم به عملکرد یا سود و زیان دخیل نیستند.

در صورت‌های مالی، ترانامه حسابهای دایم را بصورت کامل نشان می‌دهد و حساب‌های دائم به سه بخش دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام تقسیم میشود.

که البته هر کدام از حسابها به بخش‌های کوچکتری تقسیم میشوند که وضعیت هر حساب را بصورت طبقه بندی شده نشان می‌دهد.

مثال: موجودی نقد و بانک به عنوان یک حساب دایم وضعیت نقدینگی یک شرکت را در هر سال مالی نشان میدهد. اگر طبق طبقه بندی‌ها نگاه کنیم این موضوع را برای ما شفاف میکند که چند درصد یا حجمی‌از دارایی جاری به موجودی نقد و بانک احتصاص داده شده است و اینکه چه حجمی‌ از کل دارایی‌ها به موجودی نقد و بانک اختصاص داده شده است.

این طبقه بندی حسابها ترکیب هر حساب در سرفصل خودش را به ما نشان می‌دهد که این موضوع در تصمیم گیری‌ها کمکمان می‌کند.

حسابهای موقت

حسابهای موقت به حسابهایی گفته میشود که در پایان سال مالی بسته می‌شود و به سال مالی بعد منتقل نمیشود.

حسابهای موقت عملکرد هر حساب را در طی سال مالی بیان میکند و بصورت مستقیم سود و زیان شرکت را نشان میدهد. (کاربرد حسابداری)

در صورت‌های مالی، صورت سود و زیان حسابهای موقت را بصورت کامل ارائه میدهد و  حساب‌های سود و زیانی به دو بخش درآمدی و هزینه ای میتوانیم تقسیم کنیم.

حسابهای درآمدی باعث افزایش سود یا کاهش زیان می‌شود و حسابهای هزینه ای باعث کاهش سود و افزایش زیان می‌شود.

حسابهای انتظامی

حسابهای انتظامی‌ماهیت سود و زیانی ندارد و تمام خصوصیات یک حساب دائم را ندارد و جنبه یادداشت دارد و در صورتهای مالی آورده نمیشود.

البته طبقه بندی‌هایی که در بالا توضیح داده شد طبق طبقه بندی صورت‌های مالی ارائه شده است و میتوان حسابها را با طبقه بندی‌های متفاوت نشان دهیم. که در حسابداری مدیریت این طبقه بندی‌ها بیشتر کاربرد دارد.

مثال : فروش‌ها را می‌توان با نوع کالایی که فروش رفته طبقه بندی کرد.

نوع طبقه بندی حساب‌ها با توجه به نوع گزارش و نیاز تقسیم بندی کرد.

شرکت و موسسه حسابداری ماکان!

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *