مالیات بردرآمد مشاغل را نمیدانید؟؟

مالیات بردرآمد مشاغل مرتبط با مشاغل اشخاص حقیقی می باشد که شرکت حسابداری بصورت تخصصی در رابطه با آن توضیح داده است.

براساس ماده ۹۳ قانون مالیات های مستقیم ، درآمد مشاغل عبارت است از درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر در ایران کسب  درآمد می کند.

و مالیات بر درآمد مشاغل براساس ماده ۹۴ قانون مالیات های مستقیم عبارت است از درآمد مشمول مالیات مودیان که شامل کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمد های آنان ک مشمول مالیات فصول دیگر نباشد

گروه بندی مودیان صاحب مشاغل

۱_گروه اول : مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده طبق آخرین برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۹۱و به بعد که هرکدام بیشتر از مبلغ ۳۰ میلیارد ریال باشد .

۲_گروه دوم : مجموعه مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی که هرکدام بیشتر از ۱۰ میلیارد و تا ۳۰ میلیارد ریال باشد .

۳_گروه سوم : مودیانی که در گروه اول و دوم نباشند .

لازم به ذکر است گه مجموعه مبلغ روش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مودی در سال قبل می باشد .

وظایف و تکالیف مودیان صاحب مشاغل

صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار می گیرند باید دفاتر روزانه و کل ارائه دهند و رویداد های مالی آنها باید براساس استاندارد های حسابداری بصورت روزانه ثبت شود و حداکثر ۱۵ ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد

براساس ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم مودیان مرتبط با مالیات بر درآمد مشاغل مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی تهیه و تنظیم نماید.

اظهارنامه مالیاتی مدنظر باید تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی تسلیم و مالیات متعلق باتوجه به ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم پرداخت شود .

لازم به ذکر است که مطابق تبصره ۳ ماده ۱۷۷ قانون مالیات های مستقیم صاحبان مشاغل باید ظرف ۴ ماه از تاریخ شروع فعالیت ، موضوع فعالیت خود را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند .

موسسه حسابداری باتوجه به سابقه بالا و تسلط کامل خود بر قوانین مالیاتی میتواند تمام خدمات مالی و مالیاتی را به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه نماید.

شرکت و موسسه حسابداری ماکان!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *