قراردادهای پیمانکاری را یاد بگیرید!!!

قراردادهای پیمانکاری با توجه به نوع کار و ضرایب حق بیمه از جهات مختلفی قابل تقسیم بندی می باشد. شامل قراردادهای اجرائی خدماتی، مشاوره ای، مکانیکی یا دستی و … اما به طور عمده به سه دسته تقسیم بندی می شود.

در مواردی که کار بصورت پیمانکاری از طرف کارفرما به پیمانکار محول می شود پیمانکار باید کارکنانی که بایت آن موضوع پیمانکاری فعالیت دارند را نزد اداره بیمه تامین اجتماعی بیمه نماید.

کارفرما به میزان ۵% صورت وضعیت های تایید شده پیمانکار را نزد خود سپرده میکند و در هنگام ارائه مفاصا حساب بیمه از طرف پیمانکار مبلغ سپرده شده به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

انواع قراردادهای پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری به دو نوع عمرانی و غیر عمرانی تقسیم بندی می شوند.

قراردادهای عمرانی

اصولا و عمدتا یک طرف قراردادها دولت و ارگانهای دولتی است و به خاطر ضرایب بیمه ای که در این نوع قرارداد ها است(کمتر از قراردادهای غیرعمرانی) پیمانکاران در تلاش هستند که در این نوع قرارداد های قرار بگیرند.برای قرارگرفتن در این نوع قرارداد ها باید شرایطهایی رعایت شود:

الف) قرارداد براساس ‌فهرست ‌بهای ‌پایه ‌سازمان ‌برنامه‌وبودجه (قراردادهای پیمانکاری) یا ضوابط تیپ ‌سازمان‌ مزبور (قراردادهای ‌مشاوره‌ای) منعقد شده باشد.

ب) تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی، منطقه‌ای، استانی) تامین شده باشد.

ضرایب بیمه قراردادهای عمرانی

  • حق‌بیمه قراردادهای مشاوره‌ای عمرانی به‌طور مقطوع ١۴ درصد ناخالص کارکرد به علاوه ۶/١ درصد به‌عنوان حق‌ بیمه بیکاری جمعا به میزان ۶/١۵ درصد ناخالص کارکرد است.در این نوع قراردادها سهم پیمانکار ۶/٣ درصد و سهم کارفرما ١٢ درصد است.
  • حق‌بیمه قراردادهای پیمانکاری (اجرایی) مقطوعا ۶ درصد ناخالص کارکرد به علاوه ۶/٠ درصد به‌عنوان حق‌ بیمه بیکاری جمعا به میزان ۶/۶ درصد ناخالص کارکرد است.سهم حق‌بیمه پیمانکار ۶/١ درصد و سهم کارفرما ۵ درصد است.

 قراردادهای غیرعمرانی

مشمولان کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره‌شده در بخش طرح‌های عمرانی، قراردادهای غیرعمرانی تلقی می‌شوند و حق‌بیمه این قبیل قراردادها به شرح ذیل است:

۱. حق‌بیمه قراردادهایی که در اجرای آن‌ها مصالح مصرفی به طور کلی به عهده و هزینه پیمانکار است و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات است و نوع کار ایجاب می‌کند که کلا به صورت مکانیکی انجام شوند،به میزان ٧ درصد ناخالص کل کارکرد و به‌عنوان بیمه بیکاری است.

۲. حق‌بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیرمکانیکی به میزان ١۵ درصد ناخالص کل کارکرد و به‌عنوان بیمه بیکاری است.

۳. در مواردی که تهیه قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکار و قسمتی به عهده و هزینه واگذارنده کار باشد، ارزش مصالح واگذارشده به پیمانکار به ناخالص کل کار افزوده می‌شود و میزان حق‌بیمه ٧ درصد ناخالص کل کارکرد و  به‌عنوان حق‌بیمه بیکاری خواهد بود.

۴. در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات است و نوع کار ایجاب می‌کند که قسمتی به صورت مکانیکی (با وسایل و ماشین‌آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار) و قسمتی به صورت دستی انجام شود، حق‌بیمه بخش مکانیکی به ماخذ ٧ درصد و حق‌بیمه بخش دستی به ماخذ ١۵ درصد محاسبه می‌شود.

منبع: شرکت حسابداری ماکان

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *