حسابداری مدیریت چیست؟؟

مشاوران موسسه حسابداری در این مقاله سعی دارند که حسابداری مدیریت را تشریح کنند و سپس با حسابداری مالی مقایسه کنند.

حسابداری مدیریت به نسبت حسابداری مالی ، شاخه جدیدی از حسابداری می باشد. در ابتدا حسابداری مدیریت را تعریف کرده ، اهداف و کاربرد آن مشخص می شود.

سپس با حسابداری مالی مقایسه میکنیم تا تفاوت و شباهت های هم مشخص گردد.

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت استفاده از سیستم حسابداری جهت طراحی و بهبود ساختار مالی داخل سازمان است.

در ابتدا ساختار مالی اصلاح و بهبود می یابد تا بهترین تصمیم گیری ها صورت پذیرد.

سازمان ها همیشه با دو نیرو غیر قابل کنترل بنام تغییرات تکنولوژی و رقابتهای جهانی روبرو هستند به همین علت اولویت ها و اهداف سازمان در حال تغییر است.

سازمان ها با توجه به اینکه بتوانند در این محیط پایدار باشند به اطلاعات قابل اتکا و کافی نیازمند هستند. به همین علت حسابداری مدیریت چراغ راه این مسیر می باشد.

حسابداری مدیریت بصورت ایستا و ثابت نمی باشد و همیشه در حال هماهنگی با سازمان و محیط آن است.

این امر باعث میگردد چارچوب صحیح و روش های مناسب را جهت تصمیم گیری صحیح مدیران ارائه دهند.

سازمان های مختلف اهداف متفاوتی دارند اما می توان برخی اهداف را که بصورت مشترک بین سازمان ها می باشد را در ذیل شرح داد:

 • سودآوری
 • رشد
 • خودکفایی مالی
 • حداقل کردن بهای تمام شده
 • تنوع بازار
 • کیفیت محصولات
 • مسئولیت های محیط زیست
 • خدمات اجتماعی

وظیفه مدیریت رسیدن به اهداف فوق می باشد . مدیران برای رسیدن به این اهداف با چهار فعالیت زیر درگیر می شوند:

 • تصمیم گیری
 • رهبری فعالیت های عملیاتی
 • برنامه ریزی
 • کنترل

مدیریت برای انجام فعالیت های فوق نیازمند اطلاعات می باشد. این اطلاعات از منابع مختلفی بدست می آید.

یکی از این منابع که اهمیت ویژه ای دارد حسابداری مدیریت می باشد.

اهداف حسابداری مدیریت

 • تامین اطلاعات مورد نیاز مدیران برای تصمیم گیری
 • کمک به مدیران در رهبری و کنترل فعالیت های عملیاتی
 • انگیزش مدیران و کارکنان برای فعالیت در راستای اهداف سازمان
 • سنجش و ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان

حسابداری مالی

شناسایی رویدادهای مالی ، تجزیه و تحلیل و ثبت رویدادهای مالی را می توان سیستم کلی حسابداری نامید. که حسابداری مالی با تکیه بر این اطلاعات گزارشات مورد نیاز برون سازمانی و افراد ذینغع را تهیه میکند.

حسابداری مالی برای تهیه گزارشات خود فقط نیازمند سیستم کلی حسابداری است و با دیگر شاخص ها و روش ها ارتباط زیادی ندارد.

که یکی از اهداف اصلی حسابداری مالی تهیه صورت های مالی اصلی است.

ساختار حسابداری مالی ثابت است و تغییرات زیادی در آن صورت نمیگیرد ، چارچوب و ساختار آن از قبل پیش بینی شده است.

برخی از چارچوب های حسابداری مالی به شرح ذیل می باشد:

 • استاندارد حسابداری
 • قانون مالیاتهای مستقیم
 • قانون تجارت
 • قانون تامین اجتماعی

چارچوب حسابداری مالی قوانین و استاندارد ها می باشد که ممکن است در قوانین و استاندارد ها تغییراتی صورت گیرد اما کلیت آن ثابت می باشد.

مقایسه حسابداری مدیریت با حسابداری مالی

هدف نهایی حسابداری مدیریت ، مدیران سازمان می باشد اما در حسابداری مالی اهداف نهایی ارائه گزارشات برون سازمانی است.

البته لازم به ذکر است که مدیران داخلی سازمان هم از گزارشات مالی استفاده می کنند و برای تهیه گزارشات حسابداری مدیریت از سیستم کلی حسابداری استفاده می شود.

بنابراین این دو شاخه حسابداری تا به هنگام تهیه گزارشات همسوی هم حرکت می کنند ولی خروجی هر کدام متفاوت می باشد.

حسابداری مدیریت تنها به سیستم حسابداری متکی نمی باشد و از روش ها و ساختار دیگر استفاده می کند.

همان طور که قبلا ذکر شده است حسابداری مالی دارای چارچوب و ضوابط ثابتی می باشد اما در حسابداری مدیریت چارچوب و ضوابط ثابتی وجود ندارد.

این به این معنا نیست که دارای چارچوب نیست بلکه با توجه به تغییرات تکنولوژی و رقابت جهانی در حال تغییر می باشد.

اما در انتها اهداف حسابداری مدیریت و حسابداری مالی در راستای رسیدن به مقاصد سازمان می باشد. همین امر باعث گردیده است که این دو شاخه در کنار هم فعالیت کنند.

منبع : موسسه حسابداری ماکان

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *