حسابداری مالیاتی چیست؟

حسابداری مالیاتی به انجام امور و تکالیف مالیاتی که وزارت اقتصاد و دارایی تحت عنوان قوانین مالیاتی ، بخشنامه ها و آئین نامه ها ، به اشخاص حقوقی و حقیقی جهت رعایت آن ارائه می دهند.

انجام تکالیف مالیاتی از ثبت اسناد حسابداری شروع می شود تا انجام امور مرتبط به مالیات که حسابداران باید در انجام امور حسابداری و امور مالیاتی موارد قانونی و استاندارد های حسابداری را رعایت نمایند.

حسابداری مالیاتی را میتواند به دو بخش اصول حسابداری و قوانین مالیاتی تقسیم کرد.

اصول حسابداری

ثبت اسناد حسابداری باید طبق اصول حسابداری و استاندارد های حسابداری انجام شود و نمیتوانیم تمامی اصول حسابداری را نقض کنیم.

البته ممکن است برخی قوانین مالیاتی بر اصول حسابداری تقدم داشته باشد و ملزم به رعایت قوانین مالیاتی باشیم.

برای نمونه برای محاسبه قیمت تمام شده طبق اصول حسابداری میتوان از روش فایفو ، لایفو و میانگین موزون استفاده کرد اما طبق قوانین مالیاتی اجازه استفاده از روش لایفو را نداریم.

در حسابداری در ابتدا تمامی اصول حسابداری را رعایت نماییم و سپس از نگاه مالیاتی این اسناد مالی را بررسی نماییم.

یکی از دلایل رد دفاتر قانونی عدم رعایت اصول و استاندارد های حسابداری است و این امر نشان دهنده این است که اصول حسابداری و قوانین مالیاتی مکمل یکدیگر در حسابداری مالیاتی هستند و نمیتوانیم بصورت مجزا از آن استفاده کنیم بلکه به عنوان دو ابزار مهم و مکمل یکدیگر هستند.

اما تمامی مفروضات و اصول حسابداری شامل اصل تطابق درآمد و هزینه و … را به جز استثنائات رعایت نماییم.

قوانین مالیاتی

در حسابداری مالیاتی بعد از رعایت اصول حسابداری و استاندارد های حسابداری باید تکالیف مالیاتی را رعایت نماییم.

تکالیف مالیاتی شامل موارد زیر می باشد که رعایت آن الزامی است که در صورت عدم انجام آن ها باعث جرائم مالیاتی میشود.

  • تشکیل پرونده مالیاتی
  • تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده
  • ارائه لیست مالیات بر حقوق
  • ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
  • ارائه صورت معاملات فصلی
  • ارئه اظهارنامه مالیاتی
  • تحریر دفاتر قانونی
  • حضور در جلسات دفاعیه مالیاتی

لازم به ذکر است تمامی تکالیف مالیاتی فوق در زمان و نحوه ارائه صحیح آن مورد قبول می باشد.

برای مثال : ارائه لیست مالیات بر حقوق مهلت یک ماهه دارد و خارج از این محدوده لیست ارائه گردد مشمول جریمه خواهد شد.

در این مقاله سعی شده است که حسابداری مالیاتی را به صورتی توضیح بدهیم که نشان دهد حسابداری مالیاتی با حسابداری مالی تفاوت زیادی ندارد.

بلکه حسابداری مالی مکمل حسابداری مالیاتی می باشد و رعایت اصول حسابداری پایه و اساس امور مالیاتی می باشد.

شرکت و موسسه حسابداری ماکان!

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *