این مقاله جهت آشنایی کلی و شناخت نسبی  به مباحث حسابداری صنعتی تهیه وتدوین شده است.

حسابداری صنعتی که حسابداری بهای تمام شده نیزنامیده میشود بخشی مهم از حسابداری است که وظیفه اصلی آن محاسبه بهای تمام شده می باشد.

در حوزه حسابداری صنعتی، حسابدار به جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل بهای تمام شده و همچنین محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات و ارائه گزارش به واحد حسابداری مالی و حسابداری مدیریت می پردازد.

بصورت کلی واحد حسابداری صنعتی در سازمان دارای سه وظیفه اصلی است:

  1. جمع آوری اطلاعات لازم مرتبط با بهای تمام شده و همینطور محاسبه بهای تمام شده
  2. فراهم کردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری
  3. فراهم کردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد

حسابداری

حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که به دو قسمت اصلی حسابداری مالی و حسابداری مدیریت تقسیم میشود.

حسابداری صنعتی بخشی از سیستم کلی اطلاعات حسابداری است که اطلاعات مرتبط با هزینه ها رابرای استفاده گردآوری، انباشت و ارائه می نماید.

بهای تمام شده

بهای تمام شده عبارت است از منابع صرف شده برای تحصیل یک منبع دیگر که منبع جدید دارای منابع آتی می باشد.

در استانداردهای حسابداری ایران هزینه بهره و یا هزینه مالی بعنوان بهای تمام شده درنظر گرفته نمیشوند مگر در استاندارد موجودی کالا(استاندارد۸)و استاندارد مخارج تامین مالی(استاندارد۱۳)

ویژگی های بهای تمام شده عبارت است از:

هدف داربودن

ارادی بودن

داشتن قابلیت کنترل

داشتن منافع آتی

هزینه های تولید

در حسابداری صنعتی هزینه های تولید از سه قسمت اصلی:

  1. مواد مستقیم
  2. دستمزد مستقیم
  3. سربار ساخت تشکیل میشوند.

هزینه عبارت است از منابع صرف شده برای بدست آوردن یک منفعت منقضی شده که هیچ گونه منافع آتی ندارد.

منفعت حاصل از هزینه در گذشته بدست آمده است و در آینده هیچگونه تاثیری ندارد ولی بهای تمام شده دارای منافع متصور

 آتی می باشد.

موسسه حسابداری

مدیریت هزینه

مدیریت هزینه عبارت است از مجموعه اقدامات مدیریت که ضمن انجام تلاش های مستمر برای کنترل و کاهش بهای تمام شده محصول به عمل می آید.

مدیریت هزینه های به معنی و مفهوم کاهش هزینه ها به تنهایی نمی باشد، بلکه کاهش و کنترل هزینه ها همراه با بالا نگهداشتن کیفیت محصول.

برای مدیریت و کنترل هزینه های یک واحد تجاری نیاز به بررسی  عامل هزینه می باشد.

منظور از عامل هزینه همان محرک هزینه می باشد که یک پارامتر مالی می باشد.

طبقه بندی هزینه ها

بصورت های مختلفی میتوانیم هزینه هارا طبقه بندی نماییم، و هدف از طبقه بندی هزینه ها افزایش قابلیت کنترل و اثربخشی همراه با ایجاد سهولت در تصمیم گیری است.

میتوان هزینه ها را براساس اشکال مختلف طبقه بندی نمود، مانند:

  1. طبقه بندی هزینه ها برمبنای ارتباط با محصول
  2. طبقه بندی هزینه ها بر مبنای رفتار آنها
  3. طبقه بندی هزینه ها بر مبنای قابلیت رهگیری
  4. طبقه بندی هزینه ها بر مبنای قابلیت کنترل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *