بستن حساب ها را یاد بگیریم!!!

برای بستن حساب ها در حسابداری ابتدا ماهیت حسابها و دوره مالی را باید بدانیم تا بتوانیم مراحل بستن حساب ها را به درستی انجام دهیم و ثبت اسناد حسابداری مربوط به بستن حساب و نحوه بستن حسابها را کامل و صحیح انجام دهیم. در این مقاله ابتدا دوره مالی را تعریف میکنیم و برای آشنایی به ماهیت حسابها می توان مقاله مربوط به آن را مطالعه نمایید.

دوره مالی

به علت اصل تداوم فعالیت شرکتها دوره های مالی خود را به مقاطع کوچکتر تقسیم میکنیم. به این صورت که هر دوره مالی از یک روز شروع میشود و طی یک سال مالی خاتمه پیدا میکند.

نکته: سال مالی می تواند کمتر از یک سال باشد. البته استثناء هم دارد که در زیر شرح داده است:

  • شرکت در اواسط سال ثبت شود. به همین خاطر از تاریخ ثبت تا پایان سال را یک دوره مالی مشخص میکنند.
  • با توجه به نوع فعالیت و تجارت شرکت دوره مالی را بصورت میلادی در نظر بگیریم.

در پایان سال مالی باید اصلاحات و تعدیلات لازم انجام شود و همچنین حساب از لحاظ مانده و ماهیت حسابها بررسی شود سپس حسابهای هر شرکت اعم از دائم و موقت بسته شود و به دوره مالی بعد انتقال یابد.

حساب های موقت

حساب های موقت به حساب خلاصه سود و زیان بسته می شود یعنی حساب های موقت که ماهیت بدهکار داشته اند بستانکار می گردد و به حساب خلاصه سود و زیان بسته می شود.

نکته: حسابهای موقت ، به حسابهایی گفته می شود که مربوط و مختص همان دوره مالی می باشد و قابل انتقال به دوره مالی بعد نیست و نشان دهنده عملکرد مالی شرکت است مثل حساب فروش کالا و …

ثبت بستن حسابهای موقت: (سند بصورت مرکب ثبت شده است و میتوان تک تک حسابها را به حساب خلاصه سود و زیان بست)

ثبت ۱:

فروش کالا    xx

درآمد          xx

           خرید کالا                          xx

           هزینه ها                          xx

          خلاصه سود و زیان              xx

بابت بستن حسابهای موقت

ثبت۲:

خلاصه سود و زیان  xx

                       سود و زیان انباشته    xx

بابت بستن حساب خلاصه سود و زیان

حساب های دائم

پس از بستن حسابهای موقت باید حسابهای دائم را ببندیم و از طریق سند اختتامیه ، حسابهای دائم شرکت بسته میشود.

نکته: حساب های دائم به حساب هایی گفته می شود که قابلیت انتقال به دوره های مالی آتی دارد و نشان دهنده وضعیت مالی شرکت است مثل : موجودی نقد و بانک و …

ثبت بستن حسابهای دائم:

ثبت ۱ :

تراز اختتامیه                    xx

حسابهای پرداختنی          xx

سرمایه                          xx

سود و زیان انباشته          xx

                      موجودی نقد و بانک            xx

                     دارایی ثابت                       xx

                     تراز اختتامیه                      xx

بابت بستن حساب های دائم یا بابت ثبت سند اختتامیه

نکته: اخرین شماره سند حسابداری در هر دوره مالی سند اختتامیه می باشد و پس از آن هیچگونه ثبتی زده نمی شود.

سند افتتاحیه

پس از ثبت سند اختتامیه یا بستن حساب دائم و ایجاد سال مالی جدید ، سند افتتاحیه صادر می شود و اولین سند حسابداری در سال مالی جدید سند افتتاحیه می باشد.

همچنین سند حسابداری اختتامیه با سند حسابداری افتتاحیه برابر می باشد یعنی اینکه مانده هر حساب قابل تغییر نیست.

ثبت حسابداری سند افتتاحیه معکوس ثبت اختتامیه می باشد. به این صورت که حسابهایی که در سند اختتامیه معکوس کرده بودیم دوباره به حالت اولیه بر میگردد.

ثبت افتتاح حساب :

ثبت ۱ :

موجودی نقد و بانک            xx

دارایی ثابت                       xx

تراز افتتاحیه                      xx

                     تراز افتتاحیه                    xx

                     حسابهای پرداختنی          xx

                     سرمایه                          xx

                     سود و زیان انباشته          xx

بابت ثبت سند افتتاحیه

نکته : سند افتتاحیه برابر با ترازنامه پایان سال مالی قبل است و نشان دهنده وضعیت مالی شرکت در سال گذشته می باشد.

مراحل بستن حساب طی مراحل زیر می باشد که ترتیب آن اهمیت دارد و رعایت آن الزامی می باشد.

۱- بررسی حسابها اعم از دائم و موقت

۲- تعدیلات و اصلاحات حساب

۳- بستن حساب موقت

۴- بستن حساب دائم

۵- افتتاح حساب

در هنگام بستن حساب می توانید از مشاوره مالی موسسه حسابداری کمک بگیرید تا به راحتی ثبت اسناد حسابداری و امور مالی مربوط به بستن حساب که یکی از مهمترین امور حسابداری را انجام دهید.

شرکت و موسسه حسابداری ماکان!

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *