مشاوره شرکت حسابداری برای استخدام حسابدار

همه مدیران شرکتها و موسسات به هنگام استخدام حسابدار دچار چالش یا مشکل هستند.

هدف از مقاله و مشاوره شرکت حسابداری بررسی استخدام حسابدار توسط مدیران هست و اینکه چه حسابداری با چه توانایی ها و شخصیتی را استخدام کنیم.

در ابتدای مقاله توضیحات ابتدایی از مراحل استخدام حسابدار شرح داده می شود و اینکه شخص حسابدار چه کارها و فعالیت هایی باید انجام دهند.

تهیه رزومه

تمامی افراد و به خصوص حسابداران برای استخدام نیازمند رزومه هستند.

رزومه ای که تهیه می شود باید کافی ، قابل اتکا و صادقانه باشد.

کافی بودن به این معنا نیست که بزرگ نمایی شود یا این که هر چقدر سوابق کاری بیشتر بنویسیم دلیل بر کافی بودن است.

خیر، کافی بودن به این معنا هست که تمامی مشخصات کاری ، شخصیتی و حتی روحیات خود در آن ذکر شده باشد.

قابل اتکا به این معنا هست که بتوان بر اساس این اطلاعات تصمیم گیری کرد.

صادقانه بودن رزومه دیگر نیازی به معنی و یا توضیح نیست.

مدیران باید در ابتدا تمامی رزومه ها را جمع آوری و بررسی کنند.

با توجه به نوع ، حجم و فعالیت کار مورد انتظار رزومه ها را انتخاب کنند و برای مصاحبه افراد مورد پذیرش را دعوت کنند.

مصاحبه

مصاحبه استخدام باید چندین مرحله داشته باشد و نمیتوان با یک جلسه مصاحبه فرد مورد نظر را استخدام کرد.

در جلسات اول با توجه به نوع کار افراد مورد استخدام را از لحاظ فنی و توانایی تخصصی بررسی کنید.

افراد مورد قبول را در جلسه دوم مصاحبه از لحاظ روانشناسی بررسی کنید.

برای مثال آزمون های شخصیت شناسی گرفته شود:

فرد مورد انتظار درون گرا هست یا برون گرا.(هر کدام از شخصیت ها نقاط مثبت و منفی دارند)

شرکتی میخواهد حسابدار فروش استخدام کند پس باید شخص مورد انتظار با توجه به نوع کار باید شخصیت برون گرا داشته باشد.

فرد بتواند با افراد مختلف به راحتی ارتباط بگیرد. صحبت کند. با واحد فروش تعامل داشته باشد.

به همین علت شخصیت شناسی را در استخدام حسابدار لحاظ کنید.

استخدام

فردی که استخدام می شود برای یک مدت معین بصورت آزمایشی کار کند تا مشخص شود فرد مورد انتظار هست یا خیر؟

توانایی انجام کارهای محوله را دارد یا خیر؟

ارتباطش با دیگر همکاران به چه صورت است؟

و دیگر سوالاتی که در هنگام دوره آزمایشی به آن پاسخ داده می شود سپس بصورت قرارداد معین استخدام گردد.

نبع: شرکت حسابدار ماکان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *