مالیات چیست؟

مالیات به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین هزینه های خدمات عمومی؛ درآمدی است که دولت از سوی جامعه کسب می کند. در تمام دنیا پرداخت مالیات امری ضروری و اجباری است؛ صاحبان مشاغل موظفند بخشی از سود سرمایه خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازند. چرا که بستر فعالیت اقتصادی و کسب سود و درآمد توسط دولت تامین شده است.با وجود ضرورت غیر قابل انکار پرداخت مالیات،شرایط اقتصادی امروز به گونه ای است که وضع مالیات سنگین بسیاری از کسب و کارها را در معرض ورشکستگی و تعطیلی قرار می دهد. هر گونه سهل انگاری در تحریر و نگهداری اسناد و دفاتر مالی و یا قصور در تکمیل اظهار نامه مالیاتی  به سادگی می تواند منجر به افزایش مالیات پرداختی شود. بنابراین دریافت مشاوره مالیاتی و البته اجرای خدمات مالیاتی از سوی افراد با تجربه و کارآزموده اهمیت بسزایی در میزان مالیات وضع شده و یا کاهش مالیات هنگفت دارد.

انواع خدمات مالیاتی

گزافه نیست اگر بگوییم اجرای خدمات مالیاتی از همان بدو ثبت شرکت حسابداری باید توسط مشاور مالیاتی متخصص انجام و نظارت شود.انجام انواع خدمات مالیاتی اعم از تشکیل پرونده ی مالیاتی و دریافت کد اقتصادی،تشکیل پرونده و دریافت گواهینامه ی ارزش افزوده،تحریر دفاتر مالی ،تنظیم و تحریر و ارسال گزارشات مالی فصلی و سالیانه ،تکمیل و ارسال اظهارنامه های مالیاتی و ارزش افزوده،تهیه و تنظیم فهرست پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و فهرست سایر پرداخت های قانونی،رصد دقیق  عملکرد مالیاتی سالیانه و پیگیری دستورالعمل های معافیت های مالیاتی،بررسی پرونده مالیاتی و در صورت لزوم اعتراض به برگ تشخیص مالیات ،تحریر لایحه مالیاتی و پیگیری پرونده ی مالیاتی تا حصول نتیجه و ارائه مشاوره ی مالیاتی موثر در کاهش مالیات پرداختی از راه های قانونی،همه و همه در واقع بخشی از پروسه ی اجرای خدمات مالیاتی است که در آینده ی مالی و مالیاتی شرکت بسیار تاثیرگذار است و باید توسط مشاور مالیاتی متخصص انجام شود.

چه افرادی توانایی انجام خدمات مالیاتی دارند؟

با توجه به اهمیت مساله ی مالیات در تمام فعالیت های اقتصادی و وجود ظرافت های قانونی فراوان در قانون مالیات ؛ اجرای خدمات مالیاتی باید توسط افراد حاذق که علاوه بر تخصص در حسابداری ،به قوانین مالیاتی نیز اشراف کامل دارند انجام شود.

در اجرای خدمات مالیاتی باید از مشاوری کمک گرفت که علاوه بر اطلاعات وسیع و دقیق در زمینه ی امور مالی و ارائه انواع خدمات مالیاتی  به تمامی قوانین مالیاتی ،بخشنامه ها و دستورالعمل ها ،آرای دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی تسلط کامل داشته و بتواند امور مالی شرکت را به بهترین شکل رتق و فتق نموده و در صورت لزوم پیگیری های مربوط به پرونده ی مالی را به بهترین شکل انجام دهد. از آنجا  که از همان ابتدای تاسیس و ثبت شرکت،نحوه ی اداره امور مالیاتی در روند فعالیت اقتصادی شرکت بسیار مهم و تاثیر گذار است انجام خدمات مالیاتی باید توسط متخصصین امور مالیاتی انجام شود.

در صورت انجام ندادن خدمات مالیاتی چه مشکلات و جرایمی پیش می آید؟

از همان ابتدای ثبت شرکت  نحوه ی اجرای خدمات مالیاتی بسیار حائز اهمیت است. پس از ثبت شرکت و قبل از هر گونه فعالیت اقتصادی ابتدا باید  در فرصتی حداکثر دو ماهه باید اقدامات لازم در جهت  تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی صورت گیرد.  کد اقتصاد نمایانگر نوع فعالیت شرکت اعم از خدماتی یا توزیعی (خرید و فروش)است و باید در تمام اسناد،قراردادها و فاکتورها قید شود.

تعیین حوزه ی مالیاتی شرکت و تشکیل پرونده ی مالیاتی در این مرحله بسیار مهم است چرا که در صورت عدم آگاهی یا سهل انگاری در تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت گواهینامه ارزش افزوده از اداره کل مالیات بر ارزش افزوده امکان دریافت ۹ درصد مالیات ارزش افزوده از مشتریان را نخواهید داشت ولی باید خود آن را بپردازید .مجموعا هر دوره و فصل نیازمند ارائه ی گزارشات مالی و انجام اقدامات مالیاتی ویژه ای است که در صورت سهل انگاری می تواند منجر به پرداخت جرایم مالیاتی گردد.

نقش شرکت های مالیاتی در انجام خدمات مالیاتی

 چگونگی اجرای خدمات مالیاتی در آینده ی مالی فعالیت های اقتصادی بسیار تاثیر گذار است. در گذشته دسترسی به مشاور مالیاتی مجرب چندان آسان نبود اما  امروزه با تشکیل شرکت های مالیاتی و حضور مشاوران مالیاتی کارآزموده و متخصصان حسابداری مالیاتی در این شرکت ها ؛ به سهولت می توان به مشاوره مالیاتی موثر دست یافت . علاوه بر دریافت مشاوره مالیاتی می توان از همان ابتدای ثبت شرکت  انجام تمام امور مالیاتی شرکت را به شرکت مالیاتی معتبری سپرد و از اجرای خدمات مالی دقیق و اصولی مطمئن شد.شرکت های مالیاتی  تمام امور مالی را به صورت دقیق و اصولی رصد نموده و از همان ابتدا خدمات مالیاتی لازم را مو به مو و به شکل تخصصی انجام می دهند. در اقتصاد امروز نقش شرکت های مالیاتی در اجرای خدمات مالیاتی به ویژه در کاهش مالیات و حل و فصل جرایم مالیاتی بی اساس،  بسیار پررنگ و تاثیرگذار است.

اجرای خدمات مالیاتی توسط شرکت های حسابداری و مالیاتی

اجرای خدمات مالیاتی توسط شرکت های حسابداری و مالیاتی

تفاوت خدماتی که شرکت‌های حسابداری و مالیاتی انجام می‌دهند با حسابداران معمولی

تلاطم شرایط اقتصادی،پیشرفت فناوری و تغییر مدل کسب و کارها انجام امور حسابداری را دستخوش تحولاتی نموده است. معمولا شرکت های حسابداری و مالیاتی اجرای خدمات مالیاتی را به شکل دقیق و با در نظر گرفتن کلیه مسائل و قوانین امور مالی و مالیاتی انجام می دهند . شرکت های مالیاتی با بهره مندی از حضور مشاوران مالیاتی خبره به ظرایف قانونی و تغییرات روزمره ی قوانین و دستورالعمل های مالیاتی اشراف داشته و در صورت لزوم میتوانند راهکارهای موثری در جهت بهبود فعالیت های مالی و البته کاهش مالیاتی به شکل قانونی ارائه دهند. در حالی که حسابداران معمولی در بهترین حالت تنها می توانند به ثبت دقیق امور مالی در دفاتر مالی شرکت و تنظیم دقیق اسناد مالی مبادرت ورزند. هر چند این امور نیز درسرنوشت مالی کسب و کارها موثر است اما شرکت های اقتصادی امروز نیازمند فعالیت هایی فراتر از اقدامات حسابداران معمولی هستند و این مهم تنها از عهده ی شرکت های مالی  و مالیاتی ساخته است.

شرکت های مالی و مالیاتی با بهره مندی از حضور متخصصان خبره علاوه بر انجام دقیق و اصولی امور مالی با اجرای خدمات مالیاتی می توانند امور مالیاتی شما را به بهترین شکل مدیریت نمایند. با بهره گیری از خدمات شرکتهای مالیاتی از پرداخت مالیات مضاعف بیهوده در امان خواهید بود . در صورت بروز اختلاف مالیاتی نیز حل و فصل نتیجه بخش اختلافات مالیاتی با حضور متخصصین شرکت های مالیاتی  به بهترین شکل میسر خواهد بود.

سلام