خدمات شرکت حسابداری ماکان

کافی است با شماره های موسسه تماس بگیرید. (۶۶۱۹۸۱۶۷-۰۹۱۲۴۶۸۹۹۸۳)
یک جلسه مشاوره مالیاتی رایگان هماهنگ کنید و پس از مطرح کردن مشکلاتتان خدمات مورد نیاز خود را دریافت نمایید.

خدمات مربوط به شرکت حسابداری ماکان به شرح ذیل می باشد:

خدمات حسابداری و مالی

خدمات مالیاتی

مشاوره مالیاتی ( مشاوره مالیاتی رایگان )

امور بیمه تامین اجتماعی

برای جزئیات بیشتر به قسمت خدمات ما مراجعه فرمایید.

قراردادهای حسابداری بصورت ماهیانه ، پشتیبانی و دائمی می باشد.
قرادادهای مالیاتی بصورت پروژه ای، پشتیبانی و ماهیانه می باشد.
قرادادهای بیمه ای هم بصورت پشتیبانی می باشد.

مدت قراردادهای پشتیبانی تا اتمام و حصول نتیجه می باشد یعنی در قراردادهای پشتیبانی در صورتی که امور مالیاتی بیش از یکسال به طول بیانجامد موسسه تا اتمام و حصول نتیجه خدمات خود را ارئه می دهد.

شماره های شرکت حسابداری بصورت زیر است.

۰۲۱۶۶۱۹۸۱۶۷

۰۲۱۶۵۸۲۱۱۰۶

۰۹۱۲۴۶۸۹۹۸۳

۰۹۳۶۵۵۸۳۷۳۶

سوالات متداول مالیاتی

اظهارنامه ارزش افزوده از پایان هر فصل به میزان ۱۵ روز مهلت دارد.

اظهارنامه ارزش افزوده از پایان هر فصل به میزان ۱۵ روز مهلت دارد.

مهلت ارسال صورت معاملات فصلی از پایان هر فصل ۱٫۵ ماه زمان دارد.

مهلت ارسال لیست مالیات بر حقوق یک ماه می باشد.

پس از تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده به سایت اداره ارزش افزوده بروید و درخواست گواهینامه ارزش افزوده بدهید تا برایتان پست شود.

سوالات متدوال بیمه

نرخ بیمه بیکاری ۳% است که توسط کارفرما پرداخت می شود.

مهلت ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی یک ماه است.

بیمه غیرعمرانی با مصالح ۷٫۷۸% قرارداد است.

بیمه غیرعمرانی بدون مصالح ۱۶٫۶۷% قرارداد است.

نرخ سپرده بیمه در قراردادهای پیمانکاری ۵ % است.

سوالات متداول حسابداری

حسابهای انتظامی نیازی به افشا در ترازنامه ندارد.

روش میانگین موزون و فایفو مورد قبول است.

در مورد تعدیلات سنواتی در مقاله زیر کاملا توضیح داده شده است.

مقاله : تعدیلات سنواتی در حسابداری

طبق استاندارد شماره ۹ انجام می شود. مقاله زیر را مطالعه فرمایید.

مقاله : قراردادهای پیمانکاری